Nhiệt kế

Súng bắn nhiệt Sato Vui lòng gọi
Nhiệt kế Vui lòng gọi
Nhiệt kế SATO Vui lòng gọi